english English  
מידע לעצמאי ולשכיר
מידע לשוהים בחו"ל
דמי לידה
קצבת זקנה
אישורים
תשלומים
טפסים
טפסים וחוזים
   
 
  ניוזלטר הרשמה חינם
לקבלת מידע
ועדכונים
 
  מועדפים הוספה
למועדפים
 
תנאי שימוש
  לוגו ק.ג. עיצוב   בניית אתרים
ק.ג. עיצוב
 
 

קצבת זקנה מעודכנת ליולי 2006

להלן סכומי הקיצבה החודשית שישולמו למבוטח שהגיע לגיל קיצבת זקנה:

הרכב המשפחה קצבת זקנה רגילה קצבת זקנה
עם השלמת הכנסה
יחיד ₪ 1,159 ₪ 2,181
זוג ₪ 1,738 ₪ 3,229
יחיד + 1 ₪ 1,524 ₪ 3,464
יחיד + 2 ₪ 1,889 ₪ 4,237
זוג + 1 ₪ 2,103 ₪ 4,002
זוג + 2 ₪ 2,468 ₪ 4,775
   
הכנסת מקסימום למקבלי קצבת זקנה המאפשרת קבלת הקצבה ב"גיל הפרישה" במקום ב"גיל הזכאות"
   
ללא תלויים - יחיד ₪ 4,208
עם תלוי אחד נוסף ₪ 5,611
בעד כל תלוי נוסף ₪ 517
   
   

כפי שנקבע בסעיף 244 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (סעיף 11 בנוסח 1968)

תוספת ותק
אצל יחיד, זוג וכיו"ב יש להוסיף לקצבת הזקנה תוספת ותק.
על פי סעיף 248 לחוק הביטוח הלאומי, תוגדל הקצבה ב 2% לכל שנת ביטוח שלמעלה מעשר שנות הביטוח הראשונות שבעדה שולמו דמי ביטוח, אך לא יותר מ- 50% .
תוספת הותק תינתן גם עבור תוספת קצבה עבור תלויים.

מפת האתר:
נצר שירותי חשבונאות ומיסים - ייעוץ מס - הנהלת חשבונות - יועץ מס - מיסים - מדרגות מס - ביטוח לאומי - מידע לשוהים בחו"ל - דמי לידה - קצבת זיקנה - מע"מ - החזרי מס - זכאות להחזר מס - החזרי מס לשכירים - ביטוח חיים - קופות גמל - קרן השתלמות - קופת פיצויים - קרן פנסיה מבטחים החדשה - קישורים - צור קשר - login
מילון - מאמרים - שאלות ותשובות