english English  
מידע לעצמאי ולשכיר
מידע לשוהים בחו"ל
דמי לידה
קצבת זקנה
אישורים
תשלומים
טפסים
טפסים וחוזים
   
 
  ניוזלטר הרשמה חינם
לקבלת מידע
ועדכונים
 
  מועדפים הוספה
למועדפים
 
תנאי שימוש
  לוגו ק.ג. עיצוב   בניית אתרים
ק.ג. עיצוב
 
 

מידע לשוהים בחו"ל


מבוטח השוהה בחו"ל ואינו עובד אצל מעסיק ישראלי ישלם דמי ביטוח לפי הכנסותיו, החייבות בדמי ביטוח. אם אין לו הכנסות בארץ, ישלם דמי ביטוח בשיעור המינימום (137 ש"ח בינואר 2006), כפי שמשלם מי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי בארץ.

מבוטח השוהה במדינה שישראל כרתה עמה אמנה לביטוח סוציאלי (בריטניה, צרפת, בלגיה, הולנד, אוסטריה, גרמניה, שוויץ, צ'כיה, קנדה, אורוגוואי, פינלנד, שבדיה או דנמרק), והוא משלם דמי ביטוח באותה מדינה, ימציא אישור על התשלומים ויהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בארץ. אולם הוא יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח בריאות בסכום מינימלי של 86 ש"ח (בינואר 2006).

תושבי ישראל השוהים בחו"ל שנתיים או יותר
תושב ישראל השוהה בחו"ל לאחר 1 במרץ 2001 במשך שנתיים רצופות או יותר ואינו משלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי בארץ, או שהוא מפגר בתשלומיו יותר מ- 12 חודשים, תישלל ממנו הזכות לקבלת שירותים רפואיים בארץ על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. כדי להיות זכאי מחדש לשירותים הרפואיים, עליו לחכות תקופת המתנה של חודשיים על כל "שנת היעדרות" מן הארץ. כשנת היעדרות מן הארץ נחשבת שנה שבמהלכה התגורר תושב ישראל 182 ימים לפחות, גם אם לא רצופים, מחוץ לישראל.

מינימום תקופת ההמתנה הוא 4 חודשים ומקסימום התקופה - 18 חודשים.

תשלום מיוחד

תושבי ישראל החייבים בתקופת המתנה ארוכה יכולים לפדות אותה על-ידי "תשלום מיוחד" הקבוע בחוק בסך 8,550 ₪ (ינואר 2006) במשך 6 חודשים רצופים לפני חזרתם לארץ.

מי שחדל להיות תושב ישראל
מי שחדל להיות תושב ישראל, ויחזור להתגורר בארץ מ1- במרץ 2003 ואילך, ויוכר כתושב ע"י המוסד לביטוח לאומי, לא יהיה זכאי לקבל שירותים רפואיים בארץ על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אלא לאחר תקופת המתנה של חודשיים על כל שנה ששהה בחו"ל לאחר 1 במרץ 2001.

לפרטים נוספים: אתר המוסד לביטוח לאומי

מפת האתר:
נצר שירותי חשבונאות ומיסים - ייעוץ מס - הנהלת חשבונות - יועץ מס - מיסים - מדרגות מס - ביטוח לאומי - מידע לשוהים בחו"ל - דמי לידה - קצבת זיקנה - מע"מ - החזרי מס - זכאות להחזר מס - החזרי מס לשכירים - ביטוח חיים - קופות גמל - קרן השתלמות - קופת פיצויים - קרן פנסיה מבטחים החדשה - קישורים - צור קשר - login
מילון - מאמרים - שאלות ותשובות