english English  
מידע לעצמאי ולשכיר
מידע לשוהים בחו"ל
דמי לידה
קצבת זקנה
אישורים
תשלומים
טפסים
טפסים וחוזים
   
 
  ניוזלטר הרשמה חינם
לקבלת מידע
ועדכונים
 
  מועדפים הוספה
למועדפים
 
תנאי שימוש
  לוגו ק.ג. עיצוב   בניית אתרים
ק.ג. עיצוב
 
 

ביטוח לאומי

עובד עצמאי

- חייב להירשם בביטוח לאומי מייד עם פתיחת העסק ולשלם את דמי הביטוח בעצמו.

- זכויותיו עלולות להיפגע אם לא נרשם או אם פיגר בתשלום דמי ביטוח.

- אינו מבוטח בביטוח אבטלה ובביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד.

   

עובד שכיר

- על מעבידו מוטלת החובה לדווח על שכרו ולשלם את דמי הביטוח בעבורו.

- לא יפגעו זכויותיו עקב פיגור בתשלום דמי הביטוח שהמעביד חייב בתשלומם.

- מבוטח גם בביטוח אבטלה ובביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד.

מפת האתר:
נצר שירותי חשבונאות ומיסים - ייעוץ מס - הנהלת חשבונות - יועץ מס - מיסים - מדרגות מס - ביטוח לאומי - מידע לשוהים בחו"ל - דמי לידה - קצבת זיקנה - מע"מ - החזרי מס - זכאות להחזר מס - החזרי מס לשכירים - ביטוח חיים - קופות גמל - קרן השתלמות - קופת פיצויים - קרן פנסיה מבטחים החדשה - קישורים - צור קשר - login
מילון - מאמרים - שאלות ותשובות